UT70b MS Office tool1.nov 2009
    Kedysi davno ked som si kupil meraci pristroj Uni-T UT70b, bol som z neho velmi nadseny a kedze poskytoval priamu komunikaciu s PC, snazil som sa dekodovat jeho seriovy protokol. Meraci pristroj je prepojeny s pocitacom prostrednictvom prevodnika infra na RS232, opticky oddelena komunikacia pocitaca od meracieho pristroja poskytuje maximalnu bezpecnost. Prehrabal som sa starymi zalohami a na zalohovom DVDcku z leta 2007 som nasiel tento maly uzitocny nastroj.
    Kedze maloktory software si s grafmi poradi tak dobre ako MS Office, zvolil som si programovaci jazyk Visual Basic for Application. Citanie zo serioveho portu je sprostredkovane ActiveX nastrojom od spolocnosti ELTIMA. Dekodoval som iba pakety udavajuce namerane napatie a odpor, viacej som sa tomu nevenoval. Tuto poskytnuta ukazka sluzila na meranie napatia elektrickej zasuvky.
    Ak by sa nasiel odvazlivec co by to chcel vyskusat, po spusteni Exceloveho XLS suboru treba povolit makra, potom v zalozke Zobrazit treba vybrat zoznam makier a spustit to s nazvom UT70B. Pred samotnym spustenim je vhodne oznacit region B5:I50 do ktoreho bude postupne program ukladat namerane hodnoty. Tieto su ziskavane priblizne s frekvenciou 1 meranie za sekundu. Po spusteni makra sa zobrazi okno do ktoreho je treba napisat na ktorom porte sa meraci pristroj nachadza. Potom uz len kliknut na Open Port. Na meracom pristroji zapneme tlacitko RS232C a dialogove okno by malo interaktivne zobrazovat rovnaku hodotu ako meraci pristroj na displeji. Zobrazuje taktiez ci je aktivovany automaticky rozsah a ktory konkretny rozsah prave pristroj vyuziva. Po kliknuti na "Command Button" sa zacnu namerane hodnoty vpisovat do nastaveneho rozsahu pred spustenim dialogu. Nastroju som sa viacej nevenoval, prakticky som ho pouzil asi len raz pri merani na hodine Opto elektroniky.
    Tymto programom som taktiez chcel ukazat, ze na to aby sa clovek pustil do programovania nepotrebuje stahovat komplexne vyvojove nastroje ako Visual Studio ci Eclipse. Plnohodnotne sa da programovat kludne aj vo Worde :).

A long time ago, I have purchased a Uni-T UT70b multimeter. It has an infrared PC interface. This tool allows you to transfer measured values directly to an EXCEL worksheet. The meter is connected to a computer via Infrared to RS232 converter, in my case this cable is connected to pc through USB to RS232 converter. This small utility is written in Visual Basic for applications, to test it, you need to allow to run macros in your Excel. Also, you need to install a serial port driver from ELTIMA. Everything important is in archive available for download.

        
Read more
XLS subor aj s ActiveX toolom stiahni tuto: ut70b.zip

Visual basic script source code7.nov 2009
Dim nRun As Boolean
Dim nOffset As Integer
Dim aBuff(32) As Byte
Dim strBuf As String
Dim nAcquired As Double
Dim bAcquired As Boolean
  
  ' excel app
  Dim RangeX1, RangeY1, RangeX2, RangeY2 As Integer
  Dim IterateX, IterateY As Integer
  Dim bAutocall As Boolean
  

Private Sub CommandButton1_Click()
  SPort.Open (Port.Value)
  SPort.InitString ("2400,N,7,1")
  SPort.DTR = True
  SPort.RTS = False
  
  nRun = True
  bAutocall = False
  nOffset = 0
End Sub

Private Sub CommandButton3_Click()
  Dim sel As Variant
  Dim width, height As Integer
  If Selection.Count > 1 Then
    sel = Selection.Cells
  
    width = UBound(sel, 2)
    height = UBound(sel, 1)
  
    RangeX1 = Selection.Column
    RangeY1 = Selection.Row
    RangeX2 = RangeX1 + width
    RangeY2 = RangeY1 + height
    IterateX = RangeX1
    IterateY = RangeY1
    
    bAutocall = True
    Handler
  Else
    If Acquired Then
      ActiveCell.Value = Acquire()
      ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    End If
  End If
End Sub

Private Sub Handler()
  If Not Acquired() Then Exit Sub
  
  'ActiveCell.Offset(IterateY - RangeY1, IterateX - RangeX1).Select
  ActiveCell.Value = Acquire()
  ActiveCell.Offset(1, 0).Select
  'ActiveCell.Offset(-IterateY + RangeY1, -IterateX + RangeX1).Select
  IterateY = IterateY + 1
  If IterateY >= RangeY2 Then
    ActiveCell.Offset(-(RangeY2 - RangeY1), 1).Select
    IterateY = RangeY1
    IterateX = IterateX + 1
    If IterateX >= RangeX2 Then
     ActiveCell.Offset(0, -(RangeX2 - RangeX1)).Select
     IterateX = RangeX1
    End If
  End If
End Sub

Private Sub SPort_OnRxChar(ByVal Count As Long)
  Dim Buff() As Byte
  ReDim Buff(1 To Count)
  Dim i As Integer
  Dim Received As Long
  Dim ch As Byte
  
  Received = SPort.Read(Buff(1), Count)
  For i = 1 To Count
   ch = Buff(i) And 127
   If ch > 30 Then strBuf = strBuf & Chr(ch) Else strBuf = strBuf & "?"
   If ch = 13 Or ch = 10 Then
    If (nOffset > 0) Then ParseData
    nOffset = -1
   Else
    If (nOffset >= 0) Then aBuff(nOffset) = ch
   End If
   If nOffset < 32 Then nOffset = nOffset + 1
  Next i
  strBuf = Right(strBuf, 32)
  TextBox2.Text = strBuf
End Sub

Private Sub CommandButton2_Click()
  nRun = False
  SPort.Close
End Sub

Private Sub ParseData()
 Dim str As String
 For i = 0 To nOffset - 1
  str = str & Chr(aBuff(i))
 Next
 TextBox1.Text = str & " (" & nOffset & ")"
 
 If nOffset <> 9 Then Exit Sub
 
 '
 Dim sJedn As String
 Dim sProp As String
 Dim sUnits As String
 Dim bAuto As Boolean
 Dim bNegative As Boolean
 Dim nNumber As Integer
 Dim nDiv As Integer
 Dim sForm As String
 Dim bOverflow As Boolean
 Dim sRange As String
 Dim nStatus As Integer
 Dim bBeep As Boolean
 Dim fMul As Double
 
 
 bBeep = False
 bAuto = False
 nDiv = 1
 fMul = 1
 nStatus = aBuff(6) - &H30
 bNegative = nStatus And 4
 bOverflow = nStatus And 1

 
 Select Case Chr(aBuff(5))
  Case ";":
   sJedn = "U"
   Select Case Chr(aBuff(8))
    Case ":":
     bAuto = True
     sProp = "DC"
    Case "8":
     bAuto = False
     sProp = "DC"
    Case "6":
     bAuto = True
     sProp = "AC"
    Case "4":
     bAuto = False
     sProp = "AC"
   End Select
      
   Select Case Chr(aBuff(0))
    Case "0":
     nDiv = 10
     sUnits = "mV"
     sForm = "###.#"
     sRange = "400"
     fMul = 0.001
    Case "1":
     nDiv = 1000
     sUnits = "V"
     sForm = "#.###"
     sRange = "4"
     fMul = 1
    Case "2":
     nDiv = 100
     sUnits = "V"
     sForm = "##.##"
     sRange = "40"
     fMul = 1
    Case "3":
     nDiv = 10
     sUnits = "V"
     sForm = "###.#"
     sRange = "400"
     fMul = 1
    Case "4":
     nDiv = 1
     sUnits = "V"
     sForm = "####"
     If sProp = "DC" Then
      sRange = "1000"
     Else
      sRange = "750"
     End If
     fMul = 1
   End Select
  
  Case "3":
   sJedn = "R"
   sProp = ""
      
   Select Case Chr(aBuff(0))
    Case "0":
     nDiv = 10
     sUnits = "O"
     sForm = "###.#"
     sRange = "400"
     fMul = 1
    Case "1":
     nDiv = 1000
     sUnits = "kO"
     sForm = "#.###"
     sRange = "4"
     fMul = 1000
    Case "2":
     nDiv = 100
     sUnits = "kO"
     sForm = "##.##"
     sRange = "40"
     fMul = 1000
    Case "3":
     nDiv = 10
     sUnits = "kO"
     sForm = "###.#"
     sRange = "400"
     fMul = 1000
    Case "4":
     nDiv = 1000
     sUnits = "MO"
     sForm = "#.###"
     sRange = 4
     fMul = 1000000
    Case "5":
     nDiv = 100
     sUnits = "MO"
     sForm = "##.##"
     sRange = 40
     fMul = 1000000
   End Select
   nStatus = aBuff(8) - &H30
   bAuto = nStatus And 2

  Case "5":
   sJedn = "R"
   sProp = "beep"
   bAuto = False
      
   Select Case Chr(aBuff(0))
    Case "0":
     nDiv = 10
     sUnits = "O"
     sForm = "###.#" '__"
     sRange = "400"
     fMul = 1
   End Select
   nStatus = aBuff(6) - &H30
   bBeep = (nStatus And 1)
   bBeep = Not bBeep
   'bBeep = False
 End Select
 
 nNumber = 0
 nNumber = nNumber + (aBuff(1) - &H30) * 1000
 nNumber = nNumber + (aBuff(2) - &H30) * 100
 nNumber = nNumber + (aBuff(3) - &H30) * 10
 nNumber = nNumber + (aBuff(4) - &H30) * 1
 
 If sJedn = "" Then
  Display.Text = nNumber
  DispProp.Text = "?"
  DispOpt.Text = ""
  DispRange.Text = ""
  Exit Sub
 End If
 
 If bNegative Then nNumber = -nNumber
 If bBeep And nNumber / nDiv > 40 Then
  bBeep = False
 End If
 
 If bOverflow Then
  If sJedn = "R" Then
   Display.Text = "Inf"
   bAcquired = False
  Else
   Display.Text = "!!!"
   bAcquired = False
  End If
 Else
  Display.Text = (nNumber / nDiv) & " " & sUnits
  bAcquired = True
  nAcquired = (nNumber / nDiv) * fMul
 End If
 
 DispProp.Text = sProp
 If bAuto Then
  DispOpt.Text = "Auto"
 ElseIf bBeep Then
  DispOpt.Text = "Beep"
 Else
  DispOpt.Text = ""
 End If
 
 If sProp <> "" Then
  DispRange.Text = "max : " & sRange & " " & sUnits & " (" & sProp & ")"
 Else
  DispRange.Text = "max : " & sRange & " " & sUnits
 End If
 If bAcquired And bAutocall Then Handler
 
End Sub

Function Acquired() As Boolean
 Acquired = bAcquired
End Function

Function Acquire() As Double
 Acquire = nAcquired
 bAcquired = False
End Function